Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTLaboratoř anorganických materiálů  → Studium → Doktorské studium → Experimentální a matematické modelování
iduzel: 22340
idvazba: 27932
šablona: stranka
čas: 20.2.2018 18:22:38
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Experimentální a matematické modely tavicího procesu skel

Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant

doc. Ing. Jaroslav Kloužek, CSc.

prof.Ing. Lubomír Němec, DrSc.

Anotace

Předmět představuje vytváření, ověřování a aplikaci chemicko-inženýrských modelů simulujících procesy při tavení skel. Modely zahrnují simulaci proudění taveniny v reálném neizotermním prostoru, oxidačně redukční rovnováhy složek taveniny a chování pevných částic a bublin v tavenině. Využití modelů směřuje k popisu stávajících tavicích zařízení a k návrhům nových uspořádání tavicích prostorů s vysokou energetickou účinností.

Sylabus

1. Definice modelů
2. Model chování směsi vstupních surovin
3. Simulace hydrodynamiky taveniny v tavicím prostoru
4. Oxidačně redukční rovnováhy v taveninách skel
5. Popis chování vícesložkových bublin v tavenině
6. Popis chování souborů bublin
7. Chování pevných částic v tavenině
8. Komplexní modely chování částic
9. Simulace vitrifikačního procesu radioaktivních materiálů
10. Identifikace zdrojů bublin v reálných tavicích zařízeních
11. Entalpická bilance tavicího procesu skel
12. Simulace spalovacího prostoru tavicích zařízení
13. Vypařování složek taveniny, tvorba a chování pěn na hladině taveniny
14. Koncept tavicího zařízení nové generace

Literatura

Hlaváč J.: Základy technologie silikátů, SNTL, Praha 1988.
Smrček A. (Ed.): Tavení skel, ČSS, Praha 2008.
Loch H., Krause D.: Mathematical Simulation in Glass Technology, Springer, Berlin 2002.
Paul A.: Chemistry of glasses, Chapman and Hall, 1982.
D: Trier W.: Glass furnaces - Design Construction and operation, SGT, Sheffield 1987. ISBN: 0900682205
Aktualizováno: 20.9.2015 19:27, Autor: Jaroslav Kloužek

Laboratoř anorganických materiálů společné pracoviště VŠCHT Praha a Ústavu struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit desktopovou verzi