Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTLaboratoř anorganických materiálů  → Studium → Doktorské studium → Doktorské studium
iduzel: 21198
idvazba: 38404
šablona: stranka
čas: 1.4.2020 18:51:04
verze: 4653
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/context/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Doktorské studium

Chemie a technologie anorganických materiálů

Chemie a technologie anorganických materiálů

Doktorský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Obor je zaměřen na oblast kinetiky a mechanismů vysokoteplotních procesů, fázových rovnováh, koloidně-chemických jevů v heterogenních soustavách, chemické interakce materiálů s přírodním či tělním prostředím, na inženýrské studium procesů při výrobě skel, keramiky a anorganických pojiv, včetně jejich fyzikálního a matematického modelování, vývoj nových typů keramiky, anorganických skel a pojiv, výzkum souvislostí mezi strukturou, chemickým a fázovým složením a užitnými vlastnostmi materiálů a také na vývoj speciálních experimentálních metod zaměřených na chemickou, strukturní a fázovou analýzu, včetně mikroanalýzy povrchů pevných látek. Z hlediska aplikací jsou zkoumány např. skla pro fotoniku, pevné elektrolyty, skla pro kosmický výzkum, skelné, keramické a sklokeramické biomateriály pro medicínu, nová anorganická pojiva (geopolymery), kompozitní materiály pro stavebnictví či vysokoteplotní aplikace, povrchové vrstvy vylepšující optické, mechanické, chemické či bioaktivní užitné vlastnosti nekovových i kovových materiálů. Studiem a vlastní samostatnou prací získá absolvent hluboké znalosti o postupech přípravy anorganických nekovových materiálů o požadovaných vlastnostech, zejména pro použití v moderní technice, dále o efektivním využití surovin a o ekologických aspektech příslušných výrob. Obeznámí se s novými experimentálními metodami používanými ke studiu vztahů mezi přípravou, strukturou a vlastnostmi pevných látek a materiálů uvedeného typu. Osvojí si dovednosti v aplikaci výpočetní techniky k získávání informací a k vyhodnocování dat.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují především v základním i aplikovaném výzkumu skla, keramiky, stavebních hmot, pokročilých anorganických nekovových materiálů či biomateriálů na univerzitních pracovištích, v ústavech AVČR, ve výzkumných a technologických centrech v České republice i v zahraničí. Dále nacházejí práci i ve výzkumných pracovištích a v laboratořích příslušných průmyslových podniků, případně zastávají vyšší řídící funkce související s výzkumem a vývojem.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 4 roky
Forma studia prezenční + kombinovaná
Místo studia Praha
Kapacita 12 studentů
Studijní program Chemie a technologie materiálů (čtyřleté) (kód P2833)
Kód oboru 2808V003
Bližší informace na ústavech Laboratoř anorganických materiálů
Ústav anorganické chemie
Ústav chemie pevných látek
Ústav skla a keramiky
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
 
 
Aktualizováno: 24.11.2016 11:08, Autor: Lenka Matějová

Laboratoř anorganických materiálů společné pracoviště VŠCHT Praha a Ústavu struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit desktopovou verzi