Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTLaboratoř anorganických materiálů  → Studium → Bakalářské studium
iduzel: 20621
idvazba: 25539
šablona: stranka
čas: 20.6.2024 11:52:13
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 20621
idvazba: 25539
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'lam.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/bakalarske'
iduzel: 20621
path: 8548/20508/20509/20512/20521/20621
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Bakalářské studium

Studijní obor Chemie a technologie materiálů

Fakulta chemické technologie VŠCHT Praha se jako jediná v ČR zabývá chemií všech typů materiálů (kovové, polymerní, skelné a keramické). Studenti získají informace i o materiálech speciálních (elektronické m., biomateriály, kompozitní m., nanomateriály). Seznámí se s vlastnostmi materiálů, metodami stanovení chemického i fázového složení, s postupy při jejich přípravě a výrobě. Navazujících magisterských oborů je několik, mezi nimi také obor Anorganické nekovové materiály.

 

Předmět N107006Základy sklářských a keramických technologií (garant doc. Ing. Jaroslav Kloužek, CSc.)

Náplní předmětu jsou technologické procesy výroby skel, keramiky a anorganických pojiv. Jsou diskutovány fyzikálně chemické základy těchto procesů a vztahy mezi strukturou a vlastnostmi uvedených materiálů. Obsah výuky prohlubuje teoretické a aplikační znalosti studentů získané v předmětech Úvod do studia materiálů a Anorganické nekovové materiály.

      Studijní materiály ke stažení:

      Matoušek J.: Anorganické nekovové materiály (skripta VŠCHT Praha)

      

Nabízená témata bakalářských prací

 Nová skla pro infračervený obor


vedoucí práce: Doc. Ing. Jaroslav Kloužek, CSc., konzultant: Ing. Petr Kostka, Ph.D.


Nejčastěji průmyslově vyráběná skla pro běžné použití bývají jsou na bázi silikátů, borátů a fosfátů. Důvody jsou jednoduché – dostupnost a cena surovin, dostatečné znalosti jejich zpracování a především fakt, že plně splňují nároky na ně kladené v běžných aplikacích. Pro sofistikovanější aplikace však vhodná nejsou (nedostatečný obor propustnosti, nízká rozpustnost iontů vzácných zemin atd.) a je nutné hledat vhodné „speciální sklo“. Speciálními skly jsou chápána skla s jinými, ne běžnými, vlastnostmi; z pohledu optiky a fotoniky pak zejména s širším intervalem propustnosti, nižšími fononovými energiemi, vyšším indexem lomu, význačnými nelineárními vlastnostmi, vysokými rozpustnostmi iontů vzácných zemin, vysokou kvantovou výtěžností jejich zářivých přechodů apod. Cílem práce je vyhledávání nových skelných materiálů s ohledem na jejich aplikace v infračerveném oboru záření, dále pak jejich základní charakterizace.

Optimalizace přípravy vysoce čistých skel


vedoucí práce: Doc. Ing. Jaroslav Kloužek, CSc., konzultant: Ing. Petr Kostka, Ph.D.


Vysoká chemická a fyzikální čistota jsou velice důležitými faktory určujícími optické ztráty v materiálech a tím zároveň určují/omezují oblast použití daných materiálů. Koncentraci jak fyzikálních defektů tak i chemických nečistot je možno ovlivňovat specifickými úpravami technologie. Mezi hlavní fyzikální defekty zvyšující zejména rozptylové ztráty patří bublinky, krystalky a šlíry. Mezi hlavní chemické nečistoty způsobující absorpční ztráty patří ionty přechodných kovů, oxidy (v případě chalkogenidových skel), (hydrogen-)uhličitany a zejména OH- skupiny. Cílem práce je nalezení vhodné kombinace metod čištění a podmínek následného tavení výchozích látek za účelem snížení koncentrací nečistot ve výsledných sklech.

Pokyny k psaní bakalářských prací

Aktualizováno: 7.11.2015 16:10, Autor: Jaroslav Kloužek

Laboratoř anorganických materiálů společné pracoviště VŠCHT Praha a Ústavu struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit desktopovou verzi