Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 20.2.2018 17:52:08
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Základy sklářských a keramických technologií

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Jaroslav Kloužek, CSc.

Anotace

Náplní předmětu jsou technologické procesy výroby skel, keramiky a anorganických pojiv. Jsou diskutovány fyzikálně chemické základy těchto procesů a vztahy mezi strukturou a vlastnostmi uvedených materiálů. Obsah výuky prohlubuje teoretické a aplikační znalosti studentů získané v předmětech Úvod do studia materiálů a Anorganické nekovové materiály.

Sylabus

1. Anorganické nekovové materiály - základní typy a jejich charakteristika
2. Základní látky a systémy, skelný a krystalický stav
3. Základy technologie anorganických skel - suroviny, tavení, tvarování, chlazení
4. Hlavní typy anorganických skel a jejich vlastnosti
5. Sklokeramické materiály, princip výroby, typy a vlastnosti
6. Struktura, fázové složení a vlastnosti keramických materiálů
7. Základy technologie keramických materiálů
8. Hlavní typy keramických materiálů a jejich vlastnosti
9. Keramika na bázi oxidů, karbidů a nitridů, konstrukční keramika
10. Anorganické nekovové povrchové vrstvy
11. Anorganické nekovové biomateriály
12. Žárovzdorné materiály - typy a vlastnosti
13. Základy technologie anorganických pojiv, mechanismy tuhnutí a tvrdnutí
14. Hlavní typy anorganických pojiv a jejich vlastnosti

Literatura

Z: Matoušek J.: Anorganické nekovové materiály, skripta VŠCHT Praha 1992. (ke ztažení na http://www.lam.vscht.cz)
Z: Hlaváč J.: Základy technologie silikátů, SNTL, Praha 1988.
D: Housecroft C.E, Sharpe A.G.: Anorganická chemie, 4.vydání, VŠCHT Praha, 2014, ISBN: 978-80-7080-872-6.
D: Šatava V.: Úvod do fyzikální chemie silikátů, SNTL Praha 1965.
D: Hanykýř V., Kutzendorfer J.: Technologie keramiky, Silikátový svaz, Praha 2008,ISBN: 978-80-86821-48-1.

Laboratoř anorganických materiálů společné pracoviště VŠCHT Praha a Ústavu struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit desktopovou verzi